Емпиријска и математичка индукција – обрада

Област: Математичка индукција. Низови

Ажурирано: 22 априла, 2020

У овој видео лекцији сазнаћете шта је то емпиријска индукција, […]