Експоненцијалне једначине и неједначине – 2 задатка

Област: Експоненцијална и логаритамска функција

Ажурирано: 14 априла, 2020

У овој видео лекцији детаљно су урађена 2 задатка.

Својства логаритма – 1 задатак

Област: Експоненцијална и логаритамска функција

Ажурирано: 14 априла, 2020

У овој видео лекцији детаљно је урађен 1 задатк уз […]

Логаритамске једначине и неједначине – 2 задатка

Област: Експоненцијална и логаритамска функција

Ажурирано: 13 априла, 2020

У овој видео лекцији детаљно су урађена 2 задатка, по […]