Зависност величина – 5 задатака

Област: Зависне величине и њихово графичко представљање

Ажурирано: 24 априла, 2020

У овој видео лекцији детаљно су урађена 5 задатка из […]

Директна пропорционалност

Област: Зависне величине и њихово графичко представљање

Ажурирано: 16 априла, 2020

У овој видео лекцији обрађен је појам директне пропорционалности и […]

Обрнута пропорционалност

Област: Зависне величине и њихово графичко представљање

Ажурирано: 16 априла, 2020

У овој видео лекцији обрађен је појам обрнуте пропорционалности и […]