Емпиријска и математичка индукција – обрада

Област: Математичка индукција. Низови
Ажурирано: 22 априла, 2020


САДРЖАЈ

У овој видео лекцији сазнаћете шта је то емпиријска индукција, а шта математичка индукција и видећете њихову примену у доказу тврђења.