Елипса, хипербола и парабола – 3 задатка

Област: Аналитичка геометрија у равни
Ажурирано: 13 априла, 2020


САДРЖАЈ

У овој видео лекцији детаљно су урађена 3 задатка, по један из Елипсе, Хиперболе и Параболе.