Својства логаритма – 1 задатак

Област: Експоненцијална и логаритамска функција
Ажурирано: 14 априла, 2020


САДРЖАЈ

У овој видео лекцији детаљно је урађен 1 задатк уз примену основних својстава логаритма.