Експоненцијалне једначине и неједначине – 2 задатка

Област: Експоненцијална и логаритамска функција
Ажурирано: 14 априла, 2020


САДРЖАЈ

У овој видео лекцији детаљно су урађена 2 задатка.