Обрнута пропорционалност

Област: Зависне величине и њихово графичко представљање
Ажурирано: 16 априла, 2020


САДРЖАЈ

У овој видео лекцији обрађен је појам обрнуте пропорционалности и график зависности обрнуто пропорционалних величина.