Директна пропорционалност

Област: Зависне величине и њихово графичко представљање
Ажурирано: 16 априла, 2020


САДРЖАЈ

У овој видео лекцији обрађен је појам директне пропорционалности и график зависности директно пропорционалних величина.