У овој видео лекцији детаљно су урађена 5 задатка из […]

У овој видео лекцији обрађен је појам директне пропорционалности и […]

У овој видео лекцији обрађен је појам обрнуте пропорционалности и […]