У овој видео лекцији детаљно су урађена 5 задатка из […]

У овој видео лекцији обрађен је појам директне пропорционалности и […]

У овој видео лекцији обрађен је појам обрнуте пропорционалности и […]

У овој видео лекцији сазнаћете шта је то емпиријска индукција, […]

У овој видео лекцији детаљно су урађена 2 задатка.

У овој видео лекцији детаљно је урађен 1 задатк уз […]

У овој видео лекцији детаљно су урађена 2 задатка, по […]

У овој видео лекцији детаљно су урађена 2 задатка из […]

У овој видео лекцији детаљно су урађена 3 задатка, по […]